Akui fil’a Künko mapu mo: reflexiones en torno al avance del neoliberalismo extractivista en territorio ancestral mapunche williche

Publicado el 4 comentariosPublicada en Inkan
En octubre pasado la DGA de Los Lagos aprobó un derecho de agua no consuntivo para uso hidroeléctrico en el Río Liucura, comuna de San Juan de la Costa | Fütawillimapu

Feitachi chillka mo pichin kimtükuayen chenmo mülien inkatuya kishun tain mapu tain kuifi ke tse mongen tain künosrüpuetew inchen mongeam. Weche ke mongen tse petu wiyei kuifi srakisuam, falintükukelai tain müpiltun, feimo küme pekünoi winka ke tse ñi konpan nentualu ñi suam engün, fei ñi ‘negocio’ pingekelu. “Femechi niayen pañillwe küme mongealu, kuñifalngewenoam ta inchen. Femechi fituayen chi ‘desarrollo’” pingeki fachantü. Wesa srakisuam nga ti. Femngelai ta ti. Fil’a müngi winka ke tse engün.

(más…)

¡Miawpe fachi küsow!